Aansprakelijkheid

De entiteit « Vlaamse Tafeltennisliga » besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De entiteit « Vlaamse Tafeltennisliga » kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de wedstrijddata, zonder voorafgaandelijk kennisgeving kan gewijzigd worden. De entiteit « Vlaamse Tafeltennisliga » kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout in verband met de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van de inhoud kan worden gemaakt. De entiteit « Vlaamse Tafeltennisliga » kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Bescherming van de privacy

Uw gegevens, die zich bevinden in onze databank zullen niet doorgegeven worden aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven geeft u het recht deze gegevens te consulteren en te verbeteren.